top of page

Regulamin sklepu internetowego

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego "Home de Fleur" dostępnego pod adresem www.homedefleur.com, prowadzonego przez Say Something Agency sp. z o.o., zwanego dalej "Sklepem".

 2. Definicje użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

a) Sklep - sklep internetowy "Home de Fleur", dostępny pod adresem www.homedefleur.com, b) Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupów w Sklepie, c) Towar - produkty oferowane do sprzedaży w Sklepie, d) Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem sklepu internetowego i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży. e) Usługa - subskrypcja kwiatowa oferowana przez Sklep.
 

§ 2 Rejestracja

 1. Korzystanie ze Sklepu nie wymaga rejestracji ani zakładania konta.
   

§ 3 Składanie zamówień

 1. Zamówienia można składać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu.

 2. Składając zamówienie, Klient składa oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży dotyczącej zamówionego towaru.

 3. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje potwierdzenie jego przyjęcia przez Sklep oraz informacje dotyczące warunków realizacji zamówienia.
   

§ 4 Subskrypcja kwiatowa

 1. Sklep oferuje usługę subskrypcji kwiatowej, która polega na regularnej dostawie świeżych kwiatów według wybranego przez Klienta harmonogramu.

 2. Klient może wybrać częstotliwość dostaw (co tydzień, co dwa tygodnie, co miesiąc) lub dokonać zakup jednorazowy.

 3. Subskrypcja kwiatowa może być przerwana lub anulowana przez Klienta w dowolnym momencie, bez dodatkowych opłat.

 4. Klient może określić preferencje co do kolorów kwiatów, które będą uwzględnione przez florystę przy tworzeniu kompozycji przy jednorazowym zakupie.
   

§ 5 Płatności

 1. Koszty subskrypcji kwiatowej są pobierane automatycznie wg wybranego przez Klienta sposobu płatności.

 2. Klient może dokonać płatności za subskrypcję kwiatową za pośrednictwem:

 • przelewu bankowego,

 • płatności kartą kredytową,

 • płatności za pośrednictwem PayPal,

 • płatności za pośrednictwem systemu PayU.pl.
  Warunki i terminy płatności są uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu płatności.
   

§ 6 Dostawa i odbiór towaru

 1. Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem kuriera lub za pomocą własnego transportu Sklepu.

 2. Koszty dostawy są określane w momencie składania zamówienia i podane Klientowi przed jego zatwierdzeniem.

 3. Subskrypcja kwiatowa jest dostarczana w ustalonym terminie, zwykle co piątek.
   

§ 7 Reklamacje i zwroty

 1. W przypadku reklamacji lub niezadowolenia z jakości dostarczonych kwiatów, Klient może skontaktować się z Obsługą Klienta.

 2. Tryb rozpatrywania reklamacji trwa do 48 godzin.
   

§ 8 Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Klientów są przechowywane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz polityką prywatności Sklepu.

 2. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania lub usuwania.

 3. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych są zawarte w polityce prywatności Sklepu dostępnej na jego stronie internetowej.
   

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Sklepu wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Sklepu.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa polskiego.

 3. Regulamin Sklepu może być zmieniany przez Sklep, przy zachowaniu obowiązku poinformowania Klientów o wprowadzonych zmianach.

 4. Wszelkie spory wynikłe z niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe sądy polskie, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
   

Dane kontaktowe Sklepu:

Home de Fleur ul. Kasprzaka 29, 01-234 Warszawa tel. +48 534 637 537
e-mail: my@homedefleur.com

 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany adresu siedziby oraz danych kontaktowych Sklepu. Aktualne dane kontaktowe są zawsze dostępne na stronie internetowej Sklepu.

Polityka Cookies

Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do danych na urządzeniach końcowych Użytkowników za pomocą plików Cookies, służących do świadczenia usług drogą elektroniczną, przez Home de Fleur sklep internetowy, prowadzony przez [nazwę firmy lub nazwę właściciela sklepu].

1. Definicje

 • Sklep – oznacza serwis internetowy Home de Fleur, dostępny pod adresem [adres URL sklepu].

 • Operator Sklepu – oznacza [nazwę firmy lub nazwę właściciela sklepu], prowadzącego działalność gospodarczą pod adresem [adres siedziby], posiadającego numer NIP [numer NIP] oraz numer REGON [numer REGON].

 • Użytkownik – oznacza osobę korzystającą z serwisu Sklepu.

 • Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do serwisu internetowego.

 • Cookies (ciasteczka) – oznacza dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane i przechodzone w urządzeniach końcowych Użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Rodzaje plików Cookies

 • Cookies wewnętrzne – pliki Cookies zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu.

 • Cookies zewnętrzne – pliki Cookies zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych.

 • Cookies sesyjne – pliki Cookies zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis tylko przez czas trwania sesji. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.

 • Cookies trwałe – pliki Cookies zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis do czasu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookies po zakończeniu sesji.

 • Cookies wymagane – pliki Cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki Cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu.

 • Cookies wydajnościowe – pliki Cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu.

 • Cookies funkcjonalne – pliki Cookies umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

 • Cookies reklamowe – pliki Cookies umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. Cele do których wykorzystywane są pliki Cookies

 • dostosowanie zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacja korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 • tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 • utrzymanie sesji Użytkownika Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 • dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. Możliwości określania warunków przechowywania i dostępu do Cookies

Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików Cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

5. Usuwanie plików Cookies

Standardowe oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych pozwala na umieszczanie plików Cookies na Urządzeniu Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6. Wyłączenie odpowiedzialności

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Więcej informacji na temat plików Cookies dostępnych jest pod adresem [link do strony z informacjami o plikach Cookies] lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

bottom of page